OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Založenie klubu MS.

          Založenie klubu chovateľov Meklenburských strakáčov.

 

Dňa 6. 11. 2005 sa v Klenovci u dlhoročnej chovateľky králikov Meklenburských strakáčov p. Vierky Demeterovej stretli chovatelia tohto plemena: p. Ján Benko, Jozef Borončo a Ondrej Jombík. Účelom tohto stretnutia bolo nadviazanie      kontaktu s chovateľmi Meklenburských strakáčov všetkých farebných rázov vrámci Slovenského zväzu chovateľov, aby spoločne založili klub chovateľov Meklenburských strakáčov. Na tomto stretnutí sa dohodli na termíne zakladajúcej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 3.12.2005 v Nitre počas konania I. Stredoeurópskej výstavy.

Na ustanovujúcej schôdzi dňa 3. 12. 2005 v Nitre bol zvolený výbor klubu MS v tomto zložení:

Predseda:                                    Čapkovič         Ján

Podpredseda a registrátor:             Benko              Ján

Tajomník:                                     Jombík             Ondrej

Ekonóm:                                       Borončo        Jozef  

Revízor                                         Demeterová    Viera

Na tejto schôdzi sa zvolilo sídlo klubu MS - v Jamníku, okres Liptovský Mikuláš.

Poriadanie klubových výstav sa bude uskutočnovať 1 x ročne v chovateľskom areáli ZO SZCH Jamník.

 

 

 

  •