OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Aktuality.

                                                             Aktuality  klubu MS
Dňa 4. mája zomrel náš tajomník klubu králikov meklenburských strakáčov Mgr. Štefan Baláži, RSc.Čest jeho pamiatke.

Výbor klubu MS, oznamuje svojím členom ako aj chovateľskej verejnosti, že
XI. Klubová výstava Meklenburských strakáčov sa uskutoční 29. - 30. septembra. 2017 v Badíne pri IX. Pohronskej výstavy drobných zvierat.

Bližšie informácie podá:  Ján Čapkovič
                                       Družstevná 771
                                     922 07 Veľké Kostoľany
                        Tel: 033 7781116, mobil: 0905 696817
                            e-mail: jano.capkovic@gmail.com

Prihláška na XI. Klubovú výstavu MS v Badíne.

Na výstave budú vystavené králiky Meklenburské strakáče týchto farebných rázov:

   MSč

   MSm

   MSčer

   MSdiv

   MShav

   MSduhttps://klubkralikovms.weblahko.sk/smutocne_oznamenie..jpg